Hiện tại: Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Hồng Ngự 1

Trang chủ » Điểm thi tuyển sinh lớp 10

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT HỒNG NGỰ 1


Nhập SỐ BÁO DANH hoặc PHÒNG THI hoặc HỌ VÀ TÊN để xem kết quả
Ví dụ: Nhập 240027 để xem điểm thi của thí sinh có số báo danh 240027
hoặc 02 để xem điểm thi của các thí sinh trong phòng thi số 2
hoặc Trần Hoàng Bửu để xem điểm thi của thí sinh Trần Hoàng Bửu

Chú ý: Có phân biệt chữ hoa và chữ thường